Mesačný archív: jún, 2016

POĎAKOVANIE ORGANIZÁTOROM A SPONZOROM MDD

Vyslovujem veľké a úprimné poďakovanie organizátorom MDD konaného
4.6.2016 v našej obci,ako aj miestnym organizáciám JDS,SZPFB za spoluprácu pri organizovaní a zvlášť veľké ďakujem patrí sponzorom za finančné alebo materiálne dary.
Našou spoločnou prácou sme prispeli k spokojnosti našich detí.

Ľuboš Lešták starosta obce

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.