Mesačný archív: máj, 2019

POZOR – ZMENA MDD 1.6.2019 sa uskutoční v miestnom parku v Rakovnici o 10.00 hodine.

ZMENA MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 1.6.2019 sa uskutoční z dôvodu nepriaznivého stavu ihriska v miestnom parku v Rakovnici. Tešíme sa na VÁS v miestnom parku pri OcÚ v Rakovnici.

OZNAM – SPRÁVA ZO ZMOSU : OSKAR BEZ BARIÉR

OSKAR BEZ BARIÉR 2019

Dňa 22. mája 2019 naši pracovníci Denného stacionára spolu so zástupcami Obecného zastupiteľstva a zastupujúcim starostom obce Rakovnica zastúpili našu obec v súťaži „Oskar bez bariér za rok 2018“, do ktorej sme boli ako jediná obec nominovaní na základe projektu „Staroba nie je choroba“, ktorý vypracoval náš zosnulý pán starosta Ľuboš Lešták v spolupráci pracovníčkami Denného stacionára v Rakovnici, Mgr. Miroslavou Turcsányiovou a Lýdiou Belákovou. celý článok

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.