Archív kategórií:Oznamy

OZNAM – zmena poplatkov za služby poskytované Obecným úradom v Rakovnici

Oznamujeme všetkým občanom, že dňa 15. 07. 2019 bol Obecným zastupiteľstvom (Uznesenie z 8. zasadnutia OZ) schválený nový cenník služieb poskytovaných Obecným úradom v Rakovnici.
Cenník je prílohou oznamu.
cenník

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.