E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.