Evanjelické služby božie

Evanjelická cirkev v Rakovnici pozýva občanov na evanjelické služby božie, ktoré sa uskutočnia zajtra, t. j. 31. decembra 2019 o 16.00 h a 1. januára 2020 o 8.30 h v Evanjelickom kostole v Rakovnici.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.