Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 spoločného Územného plánu obcí Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré – časť Obec Rakovnica“

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.