Oznámenie o zmene strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

OU-KE-oznámenie o zmeneSD

Chceš niečo povedať?

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.