Porucha verejného osvetlenia

Z technických príčin dochádza k výpadku elektrickej energie na verejnom osvetlení. Z toho dôvodu prosíme občanov obce o porozumenie a trpezlivosť. Na odstránení príčiny poruchy sa pracuje. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Chceš niečo povedať?

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.