POZOR – ZMENA MDD 1.6.2019 sa uskutoční v miestnom parku v Rakovnici o 10.00 hodine.

ZMENA MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 1.6.2019 sa uskutoční z dôvodu nepriaznivého stavu ihriska v miestnom parku v Rakovnici. Tešíme sa na VÁS v miestnom parku pri OcÚ v Rakovnici.

Chceš niečo povedať?

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.