Hlavný kontrolór obce

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly

Plán HKO obce Rakovnica na rok 2018

Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Rakovnica za rok 2016

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2016

Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Rakovnica za rok 2015

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2015

Správa nezávislého auditora

ZVEREJNENIE KONTROL ZA ROK 2015

Plán kontrolnej činnosti HKO na rok 2015

Kontrola miestnych daní a poplatkov

Kontrola výdavkov na realizáciu obnovy budovy na ihrisku a cintorína

Kontrola zverejňovania faktúr

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Rakovnica za rok 2014

Vyhláška

Zvolenie HKO

Záverečný účet obce 2014


 

 

-->

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.