Vodovod
Stiahnite si
Weblinky Kontakt Výzva  
  Informácie
Jednota dôchodcov Slovenska
Telovýchovná jednota
ZPOZ
Banícky spolok
Denný stacionár
Stolnotenisový klub pri TJ RakovnicaOficiálna stránka obce
Rakovnica
PSČ: 049 31 Rožňavské Bystré
tel.: +421 (0)58/788 35 00
fax: +421 (0)58/788 35 01
e-mail: obec(zavinac)rakovnica
(bodka)sk
moderator(zavinac)
rakovnica(bodka)sk
starosta(zavinac)
rakovnica(bodka)sk

GPS : zemepisná šírka 48.6572 N
zemepisná dĺžka : 20.4579 E
GPS - OBECNÝ ÚRAD
  Fotogaléria
  Anketa
Zúčastníte sa komunálnych volieb ?

Ano (1126 hl.)
 
Nie (629 hl.)
 
Nie som rozhodnutý (418 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 2173
  Novinky
15.12.2014: Mimoriadne zasadnutie OZ
Obecný úrad Rakovnica oznamuje, že dňa 17.12.2014 sa bude konať mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, so začiatkom o 17.30 hodine v zasadačke obecného úradu. Viac v sekcii Dokumenty - OZ

06.12.2014: Prvé zasadnutie OZ
Obecný úrad Rakovnica oznamuje, že dňa 9.12.2014 sa bude konať prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, so začiatkom o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu. Viac v sekcii Dokumenty - OZ
  Kalendár
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Meniny má Radúz
  Počasie

Obec Rakovnica na facebooku

počítadlo.abz.cz
  Prihlásenie (Registrácia)

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 42 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-42 |
Oznamy OcÚ

BRIGÁDA NA IHRISKUTJ Baník Rakovnica v spolupráci s OúC Rakovnica organizuje v sobotu dňa 28.marca 2015 brigádu na futbalovom ihrisku zo začiatkom o 8.00 hod.Prosíme občanov Rakovnice o aktívnu účasť.

| Autor: Administrator | Vydané dňa 26. 03. 2015 | 982 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

Pozvánka OZ 24.3.2015


Obec Rakovnica

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RAKOVNICIPozvánka


V súlade s platným znením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnicizvolávam 5.zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018,


ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2015 zasadačke Obecného úradu v Rakovnici so začiatkom o 16 ,30 hod. s týmto programom:1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice,

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Volebný poriadok pre voľby HKO

5. Voľba HKO

6. Návrh rozpočtu na rok 2015

7. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie

8. Plán riadnych zasadnutí OZ ( zástupca starostu )

9. Informácia komisie pre ochranu verejného záujmu

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver
Ľuboš Lešták

starosta obce

| Autor: Administrator | Vydané dňa 24. 03. 2015 | 1247 prečítaní | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Oznamy OcÚ

KARNEVALVšetkým deťom veľkým, malým,

na známosť sa dáva,

že sa v našom Kultúrnom dome,

dňa 15.3.2015 v nedeľu o 14:00 hodine,

chystá nevídaná sláva.

Nech si na tú oslavu – krásavci a krásky,

prichystajú dopredu na karneval masky.

| Autor: Administrator | Vydané dňa 11. 03. 2015 | 1000 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

Dodatok č. 2 k úverovej zmluve
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 322/AUOC/12 a Záložná zmluva NCRZP č.322/AUOC/12 -ZZ/2

Všeobecné obchodné podmienky

Sadzobník poplatkov

Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy

Dokumenty na stiahnutie:

Dodatok-č.2-k-Zmluve-o-úvere-č.-322-AUOC-12-a-Záložná-zmluva-NCRZP-č.-322-AUOC-12-ZZ-2
OP---uvery-bankove-zaruky-akreditivy.pdf
sadzobnik-poplatkov.pdf
všeobecné-obchodné-podmienky.pdf

| Autor: Administrator | Vydané dňa 04. 03. 2015 | 906 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE


O b e c R a k o v n i c a

V y h l á š k a

Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 18a, ods.2 a ods.3, a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 6/4/2015 zo dňa 15. januára 2015,

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce,

ktorá sa uskutoční na zasadaní obecného zastupiteľstva

dňa 24. marca 2015.

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 6/4/2015 zo dňa 15.1.2015 bolo schálené, že funkcia hlavného kontrolóra obce sa bude vykonávať na skrátený pracovný úvazok 0,08 , t.j. 13,0 hodín mesačne.

1. Kvalifikačné predpoklady pre pre kandidátov:
-
Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

2. Náležitosti prihlášky:

- Životopis

- Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

- Kópia dokladov o vzdelaní,

- Kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích preogramov a kurzov

- Profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ

3. Ďalšie predpoklady:

- Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, zákon o majetku obcí a ďalších predpisov týkajúcich sa samosprávy,

- Zákon o účtovníctve a ovládanie podvojného účtovníctva,

- Užívateľské ovládanie počítača – word, excel,

- Prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti

- Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,

- Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

Prihlášku na kanditáta hlavného kontrolóra obce spolu s požadovanými dokladmi je

potrebné zaslať poštou, alebo doručiť osobne najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t.j. do 10. marca 2015 do 14,00 h na adresu : Obecný úrad Rakovnica č. 150, 04931 Rožňavské Bystré, v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra - neotvárať“.

Posúdenie podaných prihlášok a splnenie jednotlivých podmienok kandidátov sa vykoná na zasadnutí OZ dňa 24. marca 2015, kedy sa vykoná aj voľba hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami OZ v rozsahu maximálne 5 minút.

Funkčné obdobie hlavného spoločného kontrolóra je šesť rokov od uzavretia pracovnej zmluvy.

Deň nástupu do zamestnania: od 1. apríla 2015.

V Rakovnici, dňa 15. januára 2015

Luboš Lešták

starosta obce

| Autor: Administrator | Vydané dňa 29. 01. 2015 | 2002 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

Regionálna rozvojová agentúra

Partner obce Rakovnica

| Autor: Administrator | Vydané dňa 19. 01. 2015 | 1052 prečítaní | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Oznamy OcÚ

Poďakovanie

Vážení spoluobčania,

ďakujem všetkým Vám, ktorí ste prišli v komunálných voľbách 2014 do volebnej miestnosti a odovzdali svoj hlas pre lepší zajtrajšok našej obce.
Zvlášť sa chcem poďakovať všetkým Vám, ktorí ste mi prejavili dôveru odovzdaním svojho hlasu, a tým ste ohodnotili moju štvorročnú prácu na poste starostu našej obce.
Novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici prajem veľa pracovných úspechov v OZ a prajem im dobrú vzájomnú spoluprácu v prospech rozvoja našej obce.


Ľuboš Lešták
starosta obce

| Autor: Administrator | Vydané dňa 16. 11. 2014 | 910 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

Miestny rozhlas a osvetlenie.

Vážení spoluobčania!

Z dôvodu úderu blesku do budovy Obecného úradu v Rakovnici je momentálne miestny rozhlas a verejne osvetlenie nefunkčné. Na odstránení porúch sa intenzívne pracuje.

Za pochopenie ďakujeme.

Ľuboš Lešták
starosta obce


| Autor: Administrator | Vydané dňa 15. 08. 2014 | 921 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

Prázdninová sobota plná zábavy a hier.

Obec Rakovnica oznamuje deťom z Rakovnice, že dňa 5. júla 2014 organizuje

Prázdninovú sobotu plnú zábavy a hier

Začiatok o 10,00 hod na ihrisku v Rakovnici.

Ľuboš Lešták
starosta obce Rakovnica

| Autor: Administrator | Vydané dňa 30. 06. 2014 | 933 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

UPOZORNENIE

Nakoľko sa v našej obci rozmnožilo šírenie čiernych skládok komunálneho odpadu, starosta obce dôrazne upozorňuje občanov na rešpektovanie a dodržiavanie Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a zákaz vývozu komunálneho odpadu v katastri obce Rakovnica. Pri nerešpektovaní tohto Zákona o odpadoch budú vývozcovia odpadu sankcionovaní a vyvesení na úradnej tabuli obce.

Starosta obce príjme akékoľvek oznámenie o nelegálnom vývoze v katastri obce Rakovnica a zaručuje anonymitu podania oznámenia.

Neničme si našu prírodu, skrášľujme si našu obec Rakovnica!

Ľuboš Lešták
starosta obce Rakovnica

| Autor: Administrator | Vydané dňa 22. 04. 2014 | 1006 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

Príhovor starostu k MDŽ

Milé ženy! Pri príležitosti vášho krásneho sviatku MDŽ Vám želám predovšetkým dobré a pevné zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch vášho života, mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku. Aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom vašom kroku. Buďte aj naďalej šťastné, vnášajte teplo do svojich rodín, rozdávajte lásku a šťastný žiarivý úsmev.

To všetko vám praje starosta obce Ľuboš Lešták

| Autor: Administrator | Vydané dňa 06. 03. 2014 | 2834 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

Novoročný výstup - zrušený

Združenie podnikateľov a priateľov obce Rakovnica oznamuje širokej verejnosti,že Novoročný výstup na Plešiveckú planinu 4.1.2014 je z dôvodu nepriaznivého počasia zrušený a preložený na iný termín podľa počasia.
Za porozumenie ďakujeme.

| Autor: Administrator | Vydané dňa 02. 01. 2014 | 1113 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

Odstávka dodávky el. energie

Východoslovenská energetika a.s. oznamuje našim občanom, že dňa 21. a 22. augusta 2013
v čase od 7.00 hod - 19.00 hod. bude prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na revízii zariadení.

| Autor: Administrator | Vydané dňa 20. 08. 2013 | 1077 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

"Magdalénska zábava"

HM&PM s.r.o v spolupráci s Obecným úradom v Rakovnici usporiadali dňa 27.7.2013 Magdalénsku zábavu v sále Kultúrneho domu v Rakovnici.
Do tanca rezko vyhrávala hudobná skupina Sendrejovci.

| Autor: Administrator | Vydané dňa 30. 07. 2013 | 1121 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
Oznamy OcÚ

"Magdalénsky turnaj"

Obec Rakovnica a TJ Baník Rakovnica organizovali dňa 28. júla 2013 (v nedeľu) futbalový turnaj ..

| Autor: Administrator | Vydané dňa 30. 07. 2013 | 1127 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
| 0-15 | 15-30 | 30-42 |

www.eures.sk
Tento web bol vytvorený v phpRS redakčnom systéme.
Za obsah stránky zodpovedá Obecný úrad v Rakovnici.