Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom, že dňa 1.2.2020 zomrela naša rodáčka pani Eva Potocká, rodená Gonosová vo veku 60 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 4.2.2020 o 14 ej hodine v dome smútku na Pači. „Česť Vašej svetlej pamiatke“

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.