Vodovod
Stiahnite si
Weblinky Kontakt Výzva  
  Informácie
Jednota dôchodcov Slovenska
Telovýchovná jednota
ZPOZ
Banícky spolok
Denný stacionár
Stolnotenisový klub pri TJ RakovnicaOficiálna stránka obce
Rakovnica
PSČ: 049 31 Rožňavské Bystré
tel.: +421 (0)58/788 35 00
fax: +421 (0)58/788 35 01
e-mail: obec(zavinac)rakovnica
(bodka)sk
moderator(zavinac)
rakovnica(bodka)sk
starosta(zavinac)
rakovnica(bodka)sk

GPS : zemepisná šírka 48.6572 N
zemepisná dĺžka : 20.4579 E
GPS - OBECNÝ ÚRAD
  Fotogaléria
  Anketa
Zúčastníte sa komunálnych volieb ?

Ano (1126 hl.)
 
Nie (629 hl.)
 
Nie som rozhodnutý (418 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 2173
  Novinky
15.12.2014: Mimoriadne zasadnutie OZ
Obecný úrad Rakovnica oznamuje, že dňa 17.12.2014 sa bude konať mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, so začiatkom o 17.30 hodine v zasadačke obecného úradu. Viac v sekcii Dokumenty - OZ

06.12.2014: Prvé zasadnutie OZ
Obecný úrad Rakovnica oznamuje, že dňa 9.12.2014 sa bude konať prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, so začiatkom o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu. Viac v sekcii Dokumenty - OZ
  Kalendár
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Meniny má Radúz
  Počasie

Obec Rakovnica na facebooku

počítadlo.abz.cz
  Prihlásenie (Registrácia)

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Oznamy OcÚ

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE


O b e c R a k o v n i c a

V y h l á š k a

Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 18a, ods.2 a ods.3, a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 6/4/2015 zo dňa 15. januára 2015,

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce,

ktorá sa uskutoční na zasadaní obecného zastupiteľstva

dňa 24. marca 2015.

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 6/4/2015 zo dňa 15.1.2015 bolo schálené, že funkcia hlavného kontrolóra obce sa bude vykonávať na skrátený pracovný úvazok 0,08 , t.j. 13,0 hodín mesačne.

1. Kvalifikačné predpoklady pre pre kandidátov:
-
Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

2. Náležitosti prihlášky:

- Životopis

- Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

- Kópia dokladov o vzdelaní,

- Kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích preogramov a kurzov

- Profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ

3. Ďalšie predpoklady:

- Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, zákon o majetku obcí a ďalších predpisov týkajúcich sa samosprávy,

- Zákon o účtovníctve a ovládanie podvojného účtovníctva,

- Užívateľské ovládanie počítača – word, excel,

- Prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti

- Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,

- Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

Prihlášku na kanditáta hlavného kontrolóra obce spolu s požadovanými dokladmi je

potrebné zaslať poštou, alebo doručiť osobne najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t.j. do 10. marca 2015 do 14,00 h na adresu : Obecný úrad Rakovnica č. 150, 04931 Rožňavské Bystré, v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra - neotvárať“.

Posúdenie podaných prihlášok a splnenie jednotlivých podmienok kandidátov sa vykoná na zasadnutí OZ dňa 24. marca 2015, kedy sa vykoná aj voľba hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami OZ v rozsahu maximálne 5 minút.

Funkčné obdobie hlavného spoločného kontrolóra je šesť rokov od uzavretia pracovnej zmluvy.

Deň nástupu do zamestnania: od 1. apríla 2015.

V Rakovnici, dňa 15. januára 2015

Luboš Lešták

starosta obce

| Autor: Administrator | Vydané dňa 29. 01. 2015 | 2002 prečitaní | Pre pridávanie kometárov sa zaregistrujte
www.eures.sk
Tento web bol vytvorený v phpRS redakčnom systéme.
Za obsah stránky zodpovedá Obecný úrad v Rakovnici.