Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020 – obec Rakovnica

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.