Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: december 2020

Vestník vlády

Slovenskej republiky

Ročník 30 Čiastka 26 Vydaná 17. decembra 2020s platnosťou  od 19.12.2020

OBSAH

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky celý článok

Plán preskúšania SIRÉN na rok 2021

Podľa usmernenia sekcie KR MV SR číslo SKR-OOR2-2020/000023-008 zo dňa 27.11.2020 a v súlade s § 5 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme termíny plánovaného preskúšania prevádzkových systémov varovania v SR na rok 2021:

a) elektromotorické sirény ovládané miestne vykonajú všetky obce a mestá v okrese Rožňava v nižšie uvedených termínoch: celý článok