Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 16. decembra 2020

Plán preskúšania SIRÉN na rok 2021

Podľa usmernenia sekcie KR MV SR číslo SKR-OOR2-2020/000023-008 zo dňa 27.11.2020 a v súlade s § 5 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme termíny plánovaného preskúšania prevádzkových systémov varovania v SR na rok 2021:

a) elektromotorické sirény ovládané miestne vykonajú všetky obce a mestá v okrese Rožňava v nižšie uvedených termínoch: celý článok