Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: august 2023

Hlasovacie preukazy – e-mailová adresa: obec@rakovnica.sk

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023. celý článok

Na účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, obec Rakovnica po vyhlásení volieb do NR SR 2023 zverejňuje elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie oznámení:

obec@rakovnica.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť najneskôr v termíne do 21. augusta 2023 (pondelok) do 24.00 hod.:

zverejnenie-e-mailovej-adresyStiahnuť

RUVZ v Rožňave zasiela oznámenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov hlásených systémom RAPEX…