Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu do NR SR 2020 poštou, voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky

Podmienky hlasovania poštou a všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo SR sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
http://www.minv.sk/?nr20-posta2