Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: admin000 admin000

Voľby do krajských a miestnych orgánov

Komunálne voľby sa budú konať na jeseň v roku 2022. Prvýkrát budú spojené spolu s voľbami do VÚC. Voľba je jednokolová. Voliť si budeme starostov a primátorov obcí a miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Volič dostane dva hlasovacie lístky, jeden na voľbu starostu alebo primátora, druhý poslancov. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať. 

Zdroj: www.sme.sk

Nosenie rúšok – úprava

 Nové opatrenie týkajúce sa nosenia rúšok – je účinné od 21.4.2020 – týka sa zákazu vychádzania a pobytu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest – stanovuje zároveň viaceré výnimky napríklad deti do 2 rokov, pobyt v prírode osobami z jednej domácnosti (so súčasným odstupom 20 metrov od iných osôb), osoby z jednej domácnosti v uzavretom motorovom vozidla, atď – prikladáme Vám plné znenie v prílohe.

Opatrenie_pre_nosenie_rusok

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 z 21.04.2020

Opatrenie č. OLP/3461/2020 platí od 22. apríla 2020 od 6:00 h do odvolania.

Upravuje uzatvorenie maloobchodných prevádzok a zariadení s určenými výnimkami a podmienkami za akých môžu byť definované prevádzky a zariadenia otvorené.

Zároveň nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia ÚVZ SR číslo:   

OLP/2576/2020 zo dňa 12.3.2020,
OLP/2775/2020 zo dňa 24.3.2020,
OLP/2733/2020 zo dňa 24.3.2020 a
OLP/2777/2020 zo dňa 29.3.2020.

22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR