Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Plán preskúšania SIRÉN na rok 2021

Podľa usmernenia sekcie KR MV SR číslo SKR-OOR2-2020/000023-008 zo dňa 27.11.2020 a v súlade s § 5 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme termíny plánovaného preskúšania prevádzkových systémov varovania v SR na rok 2021:

a) elektromotorické sirény ovládané miestne vykonajú všetky obce a mestá v okrese Rožňava v nižšie uvedených termínoch:

8. január    12.február     12.marec     9.apríl     14.máj     11.jún     9.júl     12.august     10.september     8.október     12.november     10.december

Akustické preskúšanie sirén sa vykonáva vo vyššie uvedených termínoch v jednotnom čase o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom. Informovanie obyvateľstva sa vykonáva v čase skúšky oznamom v miestnych a mestských rozhlasoch a v informačných systémoch miestnych samospráv.