Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

volby2022

Informácie o voľbách na Slovensku

Bratislava – 1. novembra 2022 – Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán a Štatistický úrad SR v nedeľu 30. októbra 2022 zverejnili oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnili v sobotu 29. októbra 2022.

Išlo o historicky prvé spojené voľby na Slovensku, novinkou bola aj plná elektronizácia pri sumarizovaní výsledkov. Spojenie volieb do jedného dňa prinieslo očakávaný zvýšený záujem o krajské voľby.

Volebná účasť vo voľbách do VÚC dosiahla 43,74 percenta.

To je o 14 percentuálnych bodov viac oproti posledným krajským voľbám v roku 2017. Voliť prišlo 1 951 522 voličov.

Účasť v komunálnych voľbách predstavovala 46,19 percenta

K volebným urnám prišlo 2 059 800 voličov, čo je o niečo menej ako pri posledných komunálnych voľbách v roku 2018, keď bola účasť 48,67 percenta.

Po prvýkrát sa zápisnice o výsledku volieb na všetkých stupňoch volebných komisií vrátane okrskových posielali elektronicky, k čomu bolo potrebné vytvoriť vhodné podmienky pre obce.

Riaditeľka odboru volieb sa poďakovala za prácu pri príprave a hladkom priebehu hlasovania tímu na rezorte vnútra, Štatistickému úradu SR, Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán, okresným úradom, ako aj členom okrskových volebných komisií, ktorých bolo v teréne približne 63 000.

Definitívne výsledky oboch volieb sú dostupné na stránke www.volbysr.sk/sk/. Obsahujú údaje o počtoch hlasoch pre všetkých, teda aj nezvolených kandidátov a tiež výsledky s podrobnosťou až na úroveň jednotlivých okrskov. 

Na zabezpečenie verejného poriadku bolo na území celého Slovenska nasadených 6 556 policajtov. V súvislosti s voľbami dohliadalo na poriadok 4 360 z nichNasadení boli policajti  poriadkovej, dopravnej, ale takisto kriminálnej polície, na špeciálne úlohy boli vyčlenení vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry.

Polícia v súvislosti s voľbami zaznamenala doposiaľ 231 podnetov, pričom ďalšie stále prichádzajú. Najčastejšie to bola volebná korupcia (53 podnetov), marenie prípravy a priebehu volieb a referenda (40 podnetov) a ohováranie (37 podnetov). Z doterajších podnetov bolo 60 trestných oznámení, pričom v 25 prípadoch sa začalo trestné stíhanie. Polícia tiež eviduje 52 priestupkov a 119 iných podnetov, medzi ktorými môžu byť po vyhodnotení priestupky aj trestné činy.

Bratislava – 1. novembra 2022 – Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán a Štatistický úrad SR v nedeľu 30. októbra 2022 zverejnili oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnili v sobotu 29. októbra 2022. 

Na základe vyhlásených výsledkov volieb oznámili, že nové voľby sa budú musieť vykonať v 47 obciach. Podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) sa nové voľby uskutočnia z dôvodu, že v týchto obciach sa voľby nevykonali, alebo neboli zvolení starostovia z dôvodu rovnosti.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási do 30 od vyhlásenia výsledkov volieb  nové voľby, najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

V súvislosti s porušením volebného moratória počas spojených volieb bolo Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán doručených 80 podnetov.

Ďalej podľa ŠÚ SR dve tretiny z doručených podnetov sa týkajú sociálnych sietí. Zasadnutie štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktoré sa bude zaoberať všetkými doručenými podnetmi  je na  plánované na 10. novembra 2022.

Zoznam obcí, miest, mestských častí, v ktorých nebol zvolený starosta obce, primátor mesta, a poslanci obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva nájdete TU.

 

Hlasovanie vo voľbách 29.10.2022 – pozitívni voliči, voliči v karanténe s pozitívnou osobou!!! Špeciálny spôsob hlasovania…

V spojených komunálnych a regionálnych župných voľbách v roku 2022 umožňuje hlasovanie pozitívnym voličom zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Telefónne číslo pre nahlasovanie požiadaviek o špeciálne hlasovanie: 

0905 130 129

Som COVID – 19 pozitívny, ale chcem vo voľbách hlasovať. Čo mám robiť?

Pozitivita testu na ochorenie COVID-19 nie je prekážkou v práve voliť. Pozitívny volič sa však nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, preto musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, teda o hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky. 

Volič, ktorý má príznaky ochorenia alebo mu bolo testom ochorenie potvrdené môže výlučne telefonicky v týždni od 24.10.2022 (pondelok) do 28.10.2022 (piatok) najneskôr do 12:00 hodiny požiadať zapisovateľku miestnej volebnej komisie o špeciálny spôsob hlasovania.

Zapisovateľka tak na základe žiadosti voliča prevedie zápis do tzv. špeciálneho zoznamu voličov, kde musí uviesť nasledovné:

  • Meno a priezvisko voliča,
  • rodné číslo voliča,
  • adresu voliča,
  • adresu, na ktorej volič žiada vykonanie hlasovania špeciálnym spôsobom (ak je však totožná s adresou trvalého pobytu sa tento údaj neuvádza),
  • telefonický kontakt.

Volič požaduje špeciálne hlasovanie pre obe voľby samostatne. 

Ak má volič v rodine členov, ktorí sú s pozitívnym voličom v kontakte, resp. v spoločnej domácnosti, aj tí členovia vykonajú hlasovanie špeciálnym spôsobom. Každého takéhoto voliča musí zapisovateľka evidovať samostatne. 

V piatok, 28.10.2022 sa po 12:00 hod. odovzdáva hlásenie o počte voličov, ktorí požiadali o voľbu špeciálnym spôsobom okresnému úradu, teda už po 12:00 hodine nebude možné zapisovať požiadavky o špeciálny spôsob hlasovania. 

Pozor! Hlasovanie mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej schránky) prebieha bez zmeny, tam sa môžu voliči, najmä starší, menej mobilný občania nahlasovať aj v deň konania volieb. Bližšie informácie o bežnom hlasovaní do prenosnej volebnej schránky nájdete tu.

V deň volieb kontaktuje všetkých voličov, ktorí požiadali o špeciálne hlasovanie špeciálna volebná komisia, ktorá s nimi dohodne všetky ďalšie podrobnosti. 

Kontakt na zapisovateľku MVK – volič môže najmä zo zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, do prenosnej volebnej schránky.

                                                                          Miesta volebná komisia v RAKOVNICI

u v e r e j ň u j e

telefónny kontakt na miestnu volebnú komisiu zriadenú pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ako aj pre voľby do orgánov samosprávy krajov a zároveň informuje voličov, že podľa § 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže volič najmä zo zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, do prenosnej volebnej schránky.

Svoje požiadavky na prenosnú volebnú schránku môžete nahlasovať najskôr 14 pracovných dní pred dňom konania (od 11. októbra 2022) a tak isto aj v deň konania volieb najneskôr do 15:45 hod. telefonicky, na telefónne číslo:

0905 130 129

Vyššie uvedené telefónne číslo je číslo  zapisovateľky miestnej volebnej komisie, prostredníctvom ktorého sa v deň konania volieb (29.10.2022) dovoláte priamo do volebnej miestnosti.

E-mailová adresa pre písomný kontakt s miestnou volebnou komisiou v Rakovnici je:

henika.silicai@rakovnica.sk