Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Vývoz TKO

NATUR PACK oznamuje:

Dovoľte nám touto cestou poďakovať Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2023 pri zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V prílohe zasielame Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území Vašej obce vytriedené v roku 2023.

Ďakujeme Vám a Vašim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.