Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Dôležité informácie ohľadom nového koronavírusu COVID 19

Snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus,

a tým chránime našu obec. Prinášame Vám súhrn najdôležitejších informácií vrátane  odporúčaní, ako by

ste mali v dnešnej situácii postupovať.

Informovanosť a spoločná prevencia sú najúčinnejšími nástrojmi ochrany pred ochorením

COVID 19.

Prejavy ochorenia

·         COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)

cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)

až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou

Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.

Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými

chorobami a s oslabenou imunitou.

Odporúčania

·         Pripomínajte svojim blízkym, aby dôsledne dodržiavali osobnú hygienu:

– pravidelne si umývali ruky mydlom a tečúcou vodou po dobu minimálne 20 až 60 sekúnd alebo

dezinfekčným gelom

zakrývali si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní

nekýchali do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky

– použitú vreckovku ihneď vyhodili do uzavretej odpadovej nádoby

Zabezpečte častejšie čistenie a následnú kontrolu čistoty pracovného prostredia a obzvlášť zdieľaných

pracovných prostriedkov (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl, pracovné náradie a pod.).

Kým sa neujasní epidemiologická situácia, obmedzte služobné cesty zamestnancov do krajín s výskytom

COVID 19. Na porady a komunikáciu využívajte predovšetkým telekonferenčné prenosy. Rizikovými

krajinami aktuálne sú Taliansko, Čína, Japonsko, Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro

však k nim môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.

Upozornite svojich blízkych, aby v situáciách, keď im to ich práca umožňuje, pri stretnutiach s klientmi,

partnermi či kolegami zakaždým dodržiavali osobný odstup (najmenej 1 meter), a zbytočne nepodávali

ruku ako pozdrav.

Dôležité upozornenie

·         Nie každé ochorenie s kašľom, horúčkou, sťaženým dýchaním, bolesťou svalov a kĺbov je

automaticky COVID 19. Ak ste neboli v zasiahnutých krajinách, ani ste neboli v kontakte s osobami,

ktoré uvedené krajiny navštívili a máte vyššie spomenuté príznaky, ide s veľkou pravdepodobnosťou o iné

akútne respiračné ochorenie alebo chrípku.

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na internetovej stránke www.procare.sk/koronavirus