Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 1.10.2015 – 31.10.2015

Obec Rakovnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle §9a odsek 1 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím §281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok :

Pozemok č.p. C 840/8 vo výmere 153 metrov štvorcových a Pozemok č.p.317, LV vo výmere 55 metrov štvorcových.

Prílohy : viď priložené súbory

Obec Rakovnica

Verejná obchodná súťaž- pozemok č.p.317 LV vo výmere 55 m

Verejná obchodná súťaž- pozemok č. p. C840-8 vo výmere 153 m