Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

OZNAM – SPRÁVA ZO ZMOSU : OSKAR BEZ BARIÉR

OSKAR BEZ BARIÉR 2019

Dňa 22. mája 2019 naši pracovníci Denného stacionára spolu so zástupcami Obecného zastupiteľstva a zastupujúcim starostom obce Rakovnica zastúpili našu obec v súťaži „Oskar bez bariér za rok 2018“, do ktorej sme boli ako jediná obec nominovaní na základe projektu „Staroba nie je choroba“, ktorý vypracoval náš zosnulý pán starosta Ľuboš Lešták v spolupráci pracovníčkami Denného stacionára v Rakovnici, Mgr. Miroslavou Turcsányiovou a Lýdiou Belákovou.

Na galavečeri v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava si prevzali cenu „Oskara bez bariér“ a „Pamätný list obci Rakovnica.“ Cena bola uložená na čestnom mieste v priestoroch Denného stacionára, kde sa naši klienti denne stretávajú a prispievajú k rozvoju nielen svojich schopností, zručností, k utuženiu vzťahov, ale aj k reprezentácii našej obce, na základe ktorej sa nám aj podarilo zvíťaziť v tejto súťaži.

S nápadom zapojiť sa do súťaže „Oskar bez bariér“ prišiel pán starosta Ľuboš Lešták, ktorý nás náhle opustil 1. februára 2019. Pravidelne sledoval toto dianie a bolo jeho veľkým snom predstaviť našu obec a jej činnosť a zapísať ju do povedomia aj iných ľudí. Spolu s pracovníčkami Denného stacionára v Rakovnici svedomito pracovali na spracovaní projektu, ktorý by dokázal opísať našu obec a činnosť Denného stacionára, ktorý je jej neodmysliteľnou súčasťou a pýchou. Chcel predstaviť našu obec a jej činnosť obciam aj mestám, ktoré sú súčasťou ZMOS.

Veľká VĎAKA patrí pánovi starostovi Ľubošovi Leštákovi, za to, že nás ako obec zapojil a doviedol k tejto krásnej súťaži, že naši pracovníci mohli reprezentovať a predstaviť našu obec pod jeho ochrannými krídlami, ale aj za všetko, čo pre našu obec a občanov urobil. Bol to človek s obrovským srdcom, ktorý zasvätil svoj život obci a občanom a za to všetko mu ĎAKUJEME.

Oskar bez bariér

OZNAM – OSKAR BEZ BARIÉR