Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

OZNAM – VIRTUÁLNY CINTORÍN RAKOVNICA na www.rakovnica.cintoriny.sk

Virtuálny cintorín obce Rakovnica
Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho, ktorý už
dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä
na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre
príležitostných návštevníkov v období sviatkov.
Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou
virtuálneho cintorína. Naša obec má od roku 2019 zverejnený cintorín na internete
v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny
cintorín je evidencia hrobových miest obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou TOPSET
Solutions s.r.o.
Virtuálny cintorín je umiestnený na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese
www.rakovnica.cintoriny.sk
Portál slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre
používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa
mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína,
prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a
pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a
uzavretých zmluvách. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do
češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.
Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom
cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s
možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom
návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť
svojich blízkych. Že takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná
dokazujú desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie
zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v
Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď. z pera uznávanej odborníčky na
parkové úpravy cintorínov.
Odkaz na sprístupnenie virtuálneho cintorína obce Rakovnica nájdete vo forme linku
v tomto príspevku. Prípadne po vstupe na web stránku obce Rakovnica kliknite na príslušný
link, alebo baner. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu:
www.rakovnica.cintoriny.sk

Rakovnica.cintoriny.sk

Oznamenie obcanom o zriadeni virt cintorina