Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

MV SR – Skúšky sirén v roku 2023 – hlasité –

Typy varovných signálov sirén

 Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE – ide o dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.

OHROZENIE VODOUšesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.

KONIEC OHROZENIAdvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania, ktoré sa následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

POZOR – SKÚŠKA SIRÉNdvojminútový stály tón sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Medzi signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE patrí aj varovanie pred vzdušným poplachom/radiačným ohrozením, je to dvojminútový kolísavý tón sirén doplnený 3x o informáciu POZOR, VZDUŠNÝ POPLACH alebo POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE.

MV SR obnovilo pravidelné hlasité skúšky sirén

  1. 01. 2023

sirény

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v piatok 12.mája 2023 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná tichá skúška.

Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo v minulom roku od marca do novembra 2022 vykonávanie hlasitej skúšky sirén pozastavené. Realizované boli iba tiché skúšky na elektronických sirénach. V decembri 2022 bola prvýkrát od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine realizovaná hlasitá skúška sirén na všetkých typoch sirén. Od januára sa preskúšanie sirén vracia do pôvodného režimu. V roku 2023 sú naplánované 4 hlasité skúšky elektronických sirén (marec, jún, september a december) a 8 tichých (technických) skúšok elektronických sirén, a to každý druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hodine. Elektromotorické sirény sa preskúšavajú hlasito každý mesiac.

Hlasitá skúška sirén

Hlasitú skúšku sirén bolo potrebné vykonať z dôvodu, že sa uskutočňuje intenzívna výstavba nových sirén v rámci projektu Ministerstva vnútra SR pod názvom Budovanie systému včasného varovania, ktorý podporila Európska únia cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Zámerom dočasného odstavenia hlasitých skúšok sirén v roku 2022 bolo nevyvolať  paniku medzi domácim obyvateľstvom ako aj vojnou traumatizovanými odídencami z Ukrajiny, že ide napr. o ohlásenie leteckého útoku.

Zámerom MV SR v súčasnosti je, aby sa obnovil stav z minulosti, keď ľudia vďaka skúškam poznali varovné signály, zvuk sirén, ktoré si v súčasnosti často mýlia s poplašnými systémami, a boli takto ostražití. Pravidelné preskúšavanie prevádzkyschopnosti systémov varovania a vyrozumenia tzv.  skúšky sirén ako ich poznáme dnes, boli zavedené vyhláškou MV SR 86/1996 Z. z. z 18. marca 1996. Dnes podľa platnej vyhlášky MV SR 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

 Na Slovensku máme v súčasnosti celkom 2466 elektronických sirén

Tie sú rozdelené na 1560 elektronických sirén civilnej ochrany, z toho je 911 „starých“ sirén (rok výstavby do roku 2014) a 649 „nových“ sirén  4. generácie (rok výstavby 2021 až 2022 z projektu EÚ cez operačný program Kvalita životného prostredia Budovanie systému včasného varovania 1 a 2), a 906 sirén autonómnych systémov – ohrozovateľov napr. jadrové elektrárne alebo vodné diela.

Do konca roku 2023 bude vystavaných ďalších 439 sirén, teda v rokoch 2021 až 2023 bude celkom vystavaných 1 088 sirén z projektu EÚ. Po ukončení výstavby bude v Slovenskej republike 85 % trvalo obývané zastavané územie, pokryté varovných signálom.