Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Súhrn opatrení, prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12.3.2020.

Od pondelka 16.3.2020 budú min. na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, voľnočasové aktivity i priestory niektorých prevádzok. Upozorňujeme, že uzatvorenie prevádzok sa vzťahuje i na denné stacionáre, denné centrá ( kluby dôchodcov ), komunitné centrá.

Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení tohto opatrenia, i usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe zasielame v prílohách.

V súvislosti so zákazom hromadných podujatí vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa11.3.2020 doplňujúce informácie, ktoré zasielame v prílohe. V uvedenej súvislosti informujeme, že vzhľadom na existenciu vysokého rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 sa pohrebov sa môžu zúčastniť výlučne iba blízke osoby. Žiadame Vás, aby ste o uvedenom informovali obyvateľov mesta/obce prostredníctvom mestského/obecného rozhlasu, alebo iným spôsobom v meste/obci obvyklým.

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.

Súhrn opatrení   stab-suhrn-opatreni-12032020

Rozhodnutie hlavného hygienika SR rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020

Informácia hlavného hygienika SR  informacia HH SR hromadne podujatia final

Usmernenie hlavného hygienika SR  Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03 2020 (2)