Archív kategórií:Nezaradené

OZNAM – VÝVOZ BIO ODPADU 24.11.2017

Vážení občania,
Firma Brantner oznamuje našim občanom, že zber biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. HNEDÉ 240 LITROVÉ NÁDOBY s označením “BIO”, ktoré boli záujemcom dodané, sa uskutoční dňa 24.11.2017 t.j. PIATOK .
ZBERNÉ NÁDOBY SA NEOZNAČUJÚ ŽETÓNMI !!!

OZNAM – VÝVOZ BIO ODPADU 27.10.2017

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Vážení občania,
Firma Brantner oznamuje našim občanom, že zber biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. HNEDÉ 240 LITROVÉ NÁDOBY s označením „BIO“, ktoré boli záujemcom dodané, sa uskutoční dňa 27.10.2017 t.j. PIATOK .
ZBERNÉ NÁDOBY SA NEOZNAČUJÚ ŽETÓNMI !!!

Ľuboš Lešták, starosta obce

POĎAKOVANIE – Mikuláš

Starosta obce vyslovuje poďakovanie občanom, ktorí prispeli svojou prácou pri organizovaní Mikuláša pre naše detičky. Veľké poďakovanie patrí sponzorom tejto akcie :  Komunálnej poisťovni  a.s., Zuzke Prokopovej, Danke Gonosovej, Milene Turcsanyiovej, DEAD Edite Dobošovej,  Márii Uhrinovej a ďalším nemenovaným sponzorom.

Starosta obce Ľuboš Lešták

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.