Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Občan

Evidencia obyvateľstva

 

Trvalý pobyt

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť k nahliadnutiu:

  1. platný občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
  2. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti;
  3. ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list vydaný orgánmi Slovenskej republiky;
  4. pri vydaní prvého občianskeho preukazu je potrebné najprv sa dostaviť na obecný úrad, ohlasovňu pobytu s rodným listom dieťaťa a následne ísť aspoň jeden z rodičov s dieťaťom na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rožňave, odd. dokladov.
  5. miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
Prechodný pobyt

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť k nahliadnutiu:

  1. platný občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
  2. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti;
  3. prechodný pobyt je na 5 rokov, po uplynutí doby pobyt zaniká. V prípade dlhšieho prechodného pobytu treba pobyt znovu prihlásiť.

 

Zrušenie trvalého pobytu podľa § 7 ods.1 písm.f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov