Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Etický kódex zamestnancov obce Rakovnica

Cieľom Etického kódexu zamestnanca samosprávy Obce Rakovnica je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov samosprávy, ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti na výkon samosprávy.

Etický kódex predstavuje systém etických princípov a pravidiel uplatňovaných v správaní sa každého zamestnanca samosprávy.  Každý zamestnanec dodržiava tento Kódex. Zamestnanec obce má záujem na spravodlivom a efektívnom výkone verejnej správy prostredníctvom riadneho plnenia si zverených úloh a zvyšovania si odborných znalosti.

Eticky kodex si môžete stiahnut v tomto odkaze .  Etický kódex zamestnancov obce Rakovnica