Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Obec Rakovnica
Adresa: Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré
Kontaktná osoba: Ing. Radoslava Uhrinová, starostka obce
IČO: 00328677
DIČ: 2020937061
IČ DPH: Nie je platcom.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK50 0900 0000 0050 3448 8641
Tel: +421 58 788 35 00
E-mail: obec@rakovnica.sk
Internetová stránka: www.rakovnica.sk

 

Verejné obstarávanie č. 02/2023:

Zmeny projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica

Prieskum trhu

Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk

Sem vložte text nadpisu

ROK 2023 Priame rokovacie konanie - referenčné číslo zákazkky 01/2023

Sem vložte text nadpisu

Verejné obstarávanie č. 03/2022

Stavebné práce – Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica

Výzva na predkladanie ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk

Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2015

Náučný chodník

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Náučný chodník pravidelného letného a zimného turistického výstupu na Plešiveckú planinu

https://rakovnica.sk/wp-content/uploads/2015/05/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky-Náučný-chodník-pravidelného-letného-a-zimného-turistického-výstupu-na-Plešiveckú-planinu.pdf

 

 

 

Rok 2022

Rok 2022

Verejné obstarávanie č. 02/2022

Rekonštrukcia ciest v obci Rakovnica II.