Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Komunálne a VÚC voľby 2022

Viac článkov

Bratislava – 10. októbra 2022 – Špecifikom spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je, že volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu.  

Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.  Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.

Na rozdiel od parlamentných či prezidentských volieb môžu v spojených regionálnych voľbách hlasovať okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou účasti je dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň konania volieb, a teda v sobotu 29. októbra 2022.

Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, korí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Voliť sa bude vo všetkých obciach v 6 010 okrskoch. Krajské voľby sa vykonajú v 2 926 obciach Slovenskej republiky. Komunálne voľby sa vykonajú v 2 921 obciach, neuskutočnia sa v piatich obciach z dôvodu nepodania kandidátnych listín ani pre voľby do obecného zastupiteľstva, ani pre voľby starostu obce. 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov bude známy až zo zápisnice o výsledku volieb. Pre ilustráciu uvádzame, že v ostatných komunálnych voľbách v roku 2018 bolo zapísaných v zoznamoch voličov 4 494 400 voličov.

Ďalšie informácie o voľbách nájdete TU.