Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Hlavný kontrolór obce

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2022

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2022

Záverečný účet obce 2022

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2022

 

https://rakovnica.sk/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-HKO-k-zaverecnemu-uctu-za-rok-2022.pdf

 

Plán, Správa a výsledky kontrolnej činnosti

 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly

Plán HKO obce Rakovnica na rok 2018

Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Rakovnica za rok 2016

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2016

Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Rakovnica za rok 2015

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2015

Správa nezávislého auditora

ZVEREJNENIE KONTROL ZA ROK 2015

Plán kontrolnej činnosti HKO na rok 2015

Kontrola miestnych daní a poplatkov

Kontrola výdavkov na realizáciu obnovy budovy na ihrisku a cintorína

Kontrola zverejňovania faktúr

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Rakovnica za rok 2014

Vyhláška

Zvolenie HKO

Záverečný účet obce 2014