Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Hlavný kontrolór obce

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2022

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2022

Záverečný účet obce 2022

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2022

 

https://rakovnica.sk/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-HKO-k-zaverecnemu-uctu-za-rok-2022.pdf

 

Plán, Správa a výsledky kontrolnej činnosti

 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018

[dg ids=“6898″]

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly

[dg ids=“6060,6061″]

Plán HKO obce Rakovnica na rok 2018

[dg ids=“5350″]

Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Rakovnica za rok 2016

[dg ids=“4940″]

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2016

[dg ids=“4706″]

Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Rakovnica za rok 2015

[dg ids=“4175″]

Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2015

[dg ids=“4125″]

Správa nezávislého auditora

[dg ids=“4126″]

ZVEREJNENIE KONTROL ZA ROK 2015

[dg ids=“3987,3986,3985,3984,3983,3982,3981,3980,3979″]

Plán kontrolnej činnosti HKO na rok 2015

[dg ids=“1117″]

Kontrola miestnych daní a poplatkov

[dg ids=“1114″]

Kontrola výdavkov na realizáciu obnovy budovy na ihrisku a cintorína

[dg ids=“1115″]

Kontrola zverejňovania faktúr

[dg ids=“1116″]

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Rakovnica za rok 2014

[dg ids=“1118″]

Vyhláška

[dg ids=“679″]

Zvolenie HKO

[dg ids=“276,277″]

Záverečný účet obce 2014

[dg ids=“457″]