Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Kontakt na zapisovateľku MVK – volič môže najmä zo zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, do prenosnej volebnej schránky.

                                                                          Miesta volebná komisia v RAKOVNICI

u v e r e j ň u j e

telefónny kontakt na miestnu volebnú komisiu zriadenú pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ako aj pre voľby do orgánov samosprávy krajov a zároveň informuje voličov, že podľa § 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže volič najmä zo zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, do prenosnej volebnej schránky.

Svoje požiadavky na prenosnú volebnú schránku môžete nahlasovať najskôr 14 pracovných dní pred dňom konania (od 11. októbra 2022) a tak isto aj v deň konania volieb najneskôr do 15:45 hod. telefonicky, na telefónne číslo:

0905 130 129

Vyššie uvedené telefónne číslo je číslo  zapisovateľky miestnej volebnej komisie, prostredníctvom ktorého sa v deň konania volieb (29.10.2022) dovoláte priamo do volebnej miestnosti.

E-mailová adresa pre písomný kontakt s miestnou volebnou komisiou v Rakovnici je:

henika.silicai@rakovnica.sk