Návrh Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2012 § 9 Miestny poplatok za komunálne odpady (poplatok)

Návrh dodatok č.5 k VZN č.3-2012

Chceš niečo povedať?

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.