OZNAM – zmena poplatkov za služby ocú

Oznamujeme našim občanom, že na 8. zasadnutí OZ bol schválený nový cenník poplatkov za služby, ktoré poskytuje Obecný úrad v Rakovnici. Cenník je prílohou tohto oznamu.
cenník poplatkov za služby ocú (2)

Chceš niečo povedať?

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.