Oznam – zmena voľby HKO

Oznamujeme Vám, že „Voľba HKO“ sa uskutoční

dňa 22. januára 2020 o 17.00 h

na Obecnom úrade v Rakovnici.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.