Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 1.10.2015 – 31.10.2015

Obec Rakovnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle §9a odsek 1 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím §281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok :

Pozemok č.p. C 840/8 vo výmere 153 metrov štvorcových a Pozemok č.p.317, LV vo výmere 55 metrov štvorcových. celý článok

Prerušenie distribúcie elektriny – 20.10.2015

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v termíne 20.10.2015 bude prerušená distribúcia elektriny celej obce Rakovnica z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Obec Rakovnica
Oznam - prerušenie distribúcie elektriny 2

Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v termíne od 5.10.2015 od 08:00h do 15:30h a 6.10.2015 od 08:20h do 15:30h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Prerušenie distribúcie elektriny

Nefunkčnosť verejného rozhlasu.

Vážení občania Rakovnice, oznamujeme Vám, že z dôvodu úderu blesku je verejný rozhlas nefunkčný. Na odstránení poruchy sa pracuje. Za pochopenie ďakujeme.

Obec Rakovnica