Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou – „Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica“

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Rakovnica

Rakovnica 150

049 31 Rožňavské Bystré

Obec Rakovnica je úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. celý článok

Pozvánka na 6.ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov dňa 18.októbra 2023 v Spoločenskej sále na Mestskom úrade v Rožňave…

 

Vážení  seniori, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich opatrovatelia!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave Vás pozývajú  na 6. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Podujatie sa uskutoční 18.októbra 2023 od 7.30 v Spoločenskej sále na Mestskom úrade v Rožňave na Šafárikovej ulici.

V programe podujatia sú pripravené informačné bloky o potrebách seniorov a o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia. celý článok