Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh Dodatku č.7 k VZN č.3/2012 – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2012 sa v III.časti mení nasledovne: