Oznam – Povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote

Oznamujeme našim občanom, že zajtra, t. j. 27. augusta 2019 sa uskutoční povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote. Očkovanie uskutoční MVDr. Krajči o 17.00 h pred obecným úradom. Cena povinného očkovanie je 7 €.

OZNAM – zmena poplatkov za služby poskytované Obecným úradom v Rakovnici

Oznamujeme všetkým občanom, že dňa 15. 07. 2019 bol Obecným zastupiteľstvom (Uznesenie z 8. zasadnutia OZ) schválený nový cenník služieb poskytovaných Obecným úradom v Rakovnici.
Cenník je prílohou oznamu.
cenník

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.