Návrh I. rozpočtového opatrenia obce Rakovnica za r. 2019

V prílohe článku je uvedený „Návrh I. rozpočtového opatrenia obce Rakovnica za r. 2019 s čerpaním rozpočtu k 30. 09. 2019 – rozčlenený na príjmy a výdavky.“

I.-rozpočtové-opatrenie-2019-príjmy Stiahnuť

I.-rozpočtové-opatrenie-2019-výdavky
Stiahnuť

Porucha verejného osvetlenia

Z technických príčin dochádza k výpadku elektrickej energie na verejnom osvetlení. Z toho dôvodu prosíme občanov obce o porozumenie a trpezlivosť. Na odstránení príčiny poruchy sa pracuje. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Rozbor vody – AquaTrade Slovakia

Rozbor-vodyStiahnuť

Naučme sa piť čistú zdravú vodu. Voda zbavená dusičnanov, chlóru, ťažkých kovov, pesticídnych látok, baktérií a vírusov je pre zdravie človeka veľmi dôležitá.

Adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu do NR SR 2020 poštou, voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky

Podmienky hlasovania poštou a všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo SR sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Voľby-do-NR-SR-2020-1Stiahnuť

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.