Návrh I. rozpočtového opatrenia obce Rakovnica za r. 2019

V prílohe článku je uvedený „Návrh I. rozpočtového opatrenia obce Rakovnica za r. 2019 s čerpaním rozpočtu k 30. 09. 2019 – rozčlenený na príjmy a výdavky.“

I.-rozpočtové-opatrenie-2019-príjmy Stiahnuť

I.-rozpočtové-opatrenie-2019-výdavky
Stiahnuť

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.