Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 7. júla 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 7.00 – 20.00 h.

rakovnica.sk/…/Oznamenie-o-urceni-poctu-obyvatelov.pdf   rakovnica.sk/…/zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-degovanie-clena-a-nahradnika-do-komisie.pdf   rakovnica.sk/…/vymenovanie-zapisovatela.pdf   rakovnica.sk/…/Utvorenie-voleb.okrsku-a-urcenie-voleb.miestnosti.pdf                                                                                                                                 Vymenovanie zodp.prac.za organ-technické zabezpeč.volieb    

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

   

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. celý článok