Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/c/4/c4983ba7-3c5c-4bb3-8225-51577384c878/rakovnica.sk/web/wp-content/themes/Child Theme/townpress-child/functions.php on line 74
október 2022 – Obec Rakovnica
Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: október 2022

Okresný úrad v Rožňave odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa §5 ods.1 zákona č.523/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v znení § 54 ods.20 zákona č.543/2002 schválil dňa 20.10.2022 dokument „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava“, na základe žiadosti od Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici o schválenie dokumentu „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava“

Schválený dokument RÚSES okresu Rožňava je zverejnený na verejnej tabuli Okresného úradu, Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, na webovej stránke konkrétne uvedenej vo verejnej vyhláške…

Obec Rakovnica ako dotknutá obec informujeme verejnosť o schválení dokumentu RÚSES Okresu Rožňava

RÚSES okresu Rožňava je zverejnený na verejnej tabuli Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rotha 30, 048 01  Rožňava, konkrétne: celý článok

Hlasovanie vo voľbách 29.10.2022 – pozitívni voliči, voliči v karanténe s pozitívnou osobou!!! Špeciálny spôsob hlasovania…

V spojených komunálnych a regionálnych župných voľbách v roku 2022 umožňuje hlasovanie pozitívnym voličom zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Telefónne číslo pre nahlasovanie požiadaviek o špeciálne hlasovanie: 

0905 130 129

Som COVID – 19 pozitívny, ale chcem vo voľbách hlasovať. Čo mám robiť?

Pozitivita testu na ochorenie COVID-19 nie je prekážkou v práve voliť. Pozitívny volič sa však nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, preto musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, teda o hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky.  celý článok